ซื้อตั๋วได้บนรถบัส, ตัวแทนจำหน่าย, อินเตอร์เน็ตออนไลน์ หรือโทร +(66)38 251 386

ฮอบออน ฮอบออฟ ทัวร์คืออะไร

ฮอบออน ฮอบออฟ ทัวร์คืออะไร?
ฮอบออน ฮอบออฟ ทัวร์ คือการนำทัวร์นักท่องเที่ยวสำรวจและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักท่องเที่ยวรู้จักน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในทัวร์ของฮอบออน ฮอบออฟ

เราขายตั๋วทัวร์ 1, 2 หรือ 7 วัน โดยให้นักท่องเที่ยวขึ้นและลงรถบัสตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเส้นทางเดินรถของเราได้ทุกเวลาตามที่ต้องการในช่วงวันเดินทางตามบัตรซื้อตั๋ว ในวันท่องเที่ยวปกติ นักท่องเที่ย่วสามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 2 หรือ 3 สถานที่ ทั้งกิน และการช้อปปิ้ง

เราทำให้นักท่องเที่ยวสนุกไปกับการท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง รับประทานอาหารและชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วทั้งพัทยาและนำนักท่องเที่ยวกลับบ้านอย่างปลอดภัย เซ็นทรัล เฟสติวอลเป็นหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งหลักๆ ของเราที่นักท่องเทียวสามารถเข้าออกทั้งขาไปและขากลับ

ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
เดินทางสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก เดินทางปลอดภัย ใช้เวลาคุ้มค่าในการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 40 แห่งทั่วพัทยา สามารถท่องเที่ยวไปตามแหล่งช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย

ทำไมต้องลงโฆษณากับ ฮอบออน ฮอบออฟ?
ฮอบออน ฮอบออฟ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่นำสนใจอันดับต้นๆ ในพัทยา หากลงโฆษณาบนโบรชัวร์ บนแผนที่ หรือบนรถบัสทั้งภายในและภายนอกตัวรถกับเราจะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

หนึ่งเดียวที่บริการสถานที่ท่องเที่ยวทั่วพัทยา!
เช่นเดียวกับบริการรถราาง, รถราง, ตารางเวลา, เส้นทางการเดินรถและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บและ / หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนเองทั้งหมด