ซื้อตั๋วได้บนรถบัส, ตัวแทนจำหน่าย, อินเตอร์เน็ตออนไลน์ หรือโทร +(66)38 251 386

PATTAYA’S ORIGINAL HOP ON HOP OFF TOUR SERVICE

HOP ON HOP OFF TOURS

เปิดบริการแล้ววันนี้
หนึ่งเดียวที่บริการสถานที่ท่องเที่ยวทั่วพัทยา!
กว่า 40 แห่ง, ห้างสรรพสินค้าและร้านขายสินค้ามากมาย!

 

 

ติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ ห้างรอยัลการ์เดน์

บนรถบัส, ที่ตัวแทนจำหน่าย และตั๋วออนไลน์

หรือโทร +(66)38 251 386

เที่ยวทั่วพัทยาในราคาเดียว
บริการทัวร์ของเรา ทัวร์ 7 วัน ทัวร์ 2 วันและทัวร์ 1 วัน!

  

499 บาท* ราคาสำหรับทัวร์ 1 วัน
699 บาท* ราคาสำหรับทัวร์ 2 วัน

999 บาท* ราคาสำหรับทัวร์ 7 วัน
ซื้อตั๋วได้ที่ ห้างรอยัลการ์เดนท์, ออนไลน์, บนรถบัส
หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ขึ้นและลงรถทัวร์ท่องเที่ยวเท่าที่ต้องการ
เพียงราคาเดียว!

ใช้เวลาของคุณท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว

หนึ่งเดียวที่บริการสถานที่ท่องเที่ยวทั่วพัทยา!
เช่นเดียวกับบริการรถราาง, รถราง, ตารางเวลา, เส้นทางการเดินรถและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บและ / หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนเองทั้งหมด