ซื้อตั๋วได้บนรถบัส, ตัวแทนจำหน่าย, อินเตอร์เน็ตออนไลน์ หรือโทร +(66)38 251 386

3 เส้นทางการเดินรถที่ครอบคลุมกว่า 40 สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในพัทยาและรอบๆ เมืองพัทย!!

เส้นทางเดินรถสายหลักพัทยา (2 ชั่วโมง)

เส้นทางเดินรถสายหลักพัทยา (2 ชั่วโมง)

รถออกทุก 30-45 นาที ระหว่าง ... และ ... ทุกวันเซ็นทรัล เฟสติวอล พัทยาบีช...

เส้นทางเดินรถสายเขียว (2 ชั่วโมง)

เส้นทางเดินรถสายเขียว (2 ชั่วโมง)

รถออกเวลา 9.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 17.00 น. จากห้างสรรพ...

เส้นทางเดินรถสายสวนสัตว์ (2 ชั่วโมง)

เส้นทางเดินรถสายสวนสัตว์ (2 ชั่วโมง)

รถออกเวลา 9.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น., และ 17.00 น. จากห้างสรร...

หนึ่งเดียวที่บริการสถานที่ท่องเที่ยวทั่วพัทยา!
เช่นเดียวกับบริการรถราาง, รถราง, ตารางเวลา, เส้นทางการเดินรถและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บและ / หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนเองทั้งหมด